Algemene voorwaarden KDO Maasdijk

Elk nieuw lid heeft recht op een proefles. Voor een volwassene is dit 1 les, voor kinderen zijn dit maximaal 2 proeflessen.

 

Bij aanmelding, direct na de proefles, moet een online inschrijfformulier worden ingevuld via onze website. Dit formulier moet voor de incasso digitaal worden ondertekend. (indien het lid jonger is dan 18 jaar door een ouder/verzorger.)

 

De contributie wordt 5x per jaar (5 termijnen van 2 maanden) automatisch geïncasseerd. U betaalt dus 10 maanden contributie, de vakantiemaanden juli en augustus zijn vrij van contributie. In de elke betaalperiode wordt ook de
 bondscontributie bij u in rekening gebracht. Voor de actuele contributiebedragen verwijzen wij u naar onze website.

 

De opzegtermijn is minimaal 1 volle maand. Afmelden bij de leiding alleen is niet voldoende. De opzegging moet middels een opzegformulier (via de website) worden gemeld en worden gemaild naar de ledenadministratie via [email protected] 

 

Check a.u.b. vóór de les uw e-mail of WhatsApp, is er bij verhindering van uw gym-/dansleiding geen vervanging, krijgt u hierover per e-mail bericht en komt u niet voor niets naar de sporthal.

 

Gaat een lid een les meer trainen, moet dat direct doorgegeven worden aan de ledenadministratie via [email protected] zodat ook de inschrijving en betaling voor deze les op tijd ingeregeld kan worden in ons ledensysteem. 

Iedereen mag een gemiste les inhalen op een ander uur, mits dit binnen dezelfde week gebeurt. Geef aan de leiding door dat het een inhaalles betreft.

Er kunnen foto’s van u geplaatst worden op de website of worden gebruikt voor andere (promotie) doeleinden. In het online inschrijfformulier kunt u aangeven of u hier wel/niet toestemming voor geeft. Verandert dit in de loop van de tijd? Geef het schriftelijk door via [email protected]

 

Graag omkleden in de kleedkamers. Geen schoenen in de sporthal of spiegelzaal waar buiten op gelopen wordt.


Elk lid is tijdens de les verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen, dus ook
 waardevolle spullen welke in de kleedkamers achterblijven. Deze liggen daar op eigen risico.

 

Voor informatie m.b.t. de kleding, kunt u bij de leiding terecht.
 
 De leiding is bevoegd om een lid dat onacceptabel gedrag vertoont, naar huis te sturen.

Pestgedrag wordt niet getolereerd.

 

Mits anders aangegeven, dus d.m.v. een briefje, WhatsApp bericht of e-mail van de leiding, wordt in de schoolvakanties geen lesgegeven.

Als er extra activiteiten georganiseerd worden, dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gebracht.